Uprava neukaljanih časti

Franz Kafka 1917, izvor Wikipedia
Kafkino upozorenje
September 30, 2022
Nagrada
Nagrada na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga 2022
November 30, 2022
Uprava neukaljanih časti

Slavko Krunić i Mirjana Ognjanović su najbolji tamo gde većina pisaca i slikara počinju da zamuckuju i da se gube u prostoru između reči i slika. U tom prostoru oni pronalaze nove priče i slike i pretvaraju staru tišinu u novi glas.

David Albahari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *